SUTARTYS

UAB „PRO INVEST GROUP“ veiklą vykdo nuo 2009 m., laikydamasi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, o sutartys yra paruoštos atsakingai, vadovaujantis visais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir taisyklėmis, kurios reglamentuoja skolinimosi veikla užsiimančių įmonių veiklą.

Įskaitant, bet neapsiribojant:

Lietuvos Banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 03-245 „Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės Žinios, 2012, Nr. 140-7230

Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymu

Lietuvos Respublikos asmens apsaugos teisinės apsaugos įstatymu

UAB „PRO INVEST GROUP“ įregistruota Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje duomenų valdytoju, kurio registravimo kodas – P4348. Veiklą vykdome skaidriai ir atsakingai, todėl:

  • Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus laikomi saugiai, pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitus teisės aktus ir jų reikalavimus.
  • Mūsų darbuotojai bei atstovai įsipareigoja ir įpareigoti saugoti visus Jūsų asmens duomenis.
  • Esame įdiegę tinkamas organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones nuo atsitiktinio, neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Informacija

Informuojame, kad mokumo vertinimo tikslais informacija gali būti tikrinama „EUCB“ (European United Credit Bureau) sistemoje, kurios duomenų tvarkytojas – UAB „EUROPE INFO GROUP“. Duomenys tikrinami remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 22 straipsniu. Informaciją „EUCB“ (European United Credit Bureau) teikiančios įmonės: UAB „HST Komunikacijos“, UAB „Paskola Šiandien“, UAB „Credit day“, UAB „S. Imperija Creditor.lt“, UAB „Credit Service“, UAB „LSV Intergroup“, UAB UAB „Pro Invest Group“, UAB „Mano kreditas“, UAB „Katalogas“, UAB „ARN group“, UAB „Sigirė“, UAB „Finverta“, UAB „Procentas“, UAB „Argentum Lucrum“, Alfa – Omega Money Services Group s.r.o., UAB „Ekspres Kreditas“, UAB „Sostinės kreditai“.

IMTI KREDITĄ

---
---
--- MĖN
--- MĖN
Mėnesio įmoka
---
Palūkanos:
---
Administravimo mokestis:
---
Grąžintina suma:
---
Galutinė mokėjimo data:
---
MPN:
--- %
BVKKMN:
--- %